3. apr, 2013

Søgne og Sogndalen BUDSTIKKE 3.april 2013

Hedret Tommy.
Tommy F. Skeie fikk blomst for han og Team Tommys innsats det siste året. Tildelingen fant sted under årsmøtet i Personskadeforbundet LTN avd. Vest Agder, 20. mars på Gunders Kafe i Søgne. Tommy blir gratulert av Asbjørn Olaussen fra Styret i Personskadeforbundet LTN avd. Vest Agder Fylkeslag. Foto; Privat