22. okt, 2013

ReHabiliteringskonferansen 2013

Geir Lippestad hadde et flott innlegg: " Hvordan kan hjelpeapparatet ivareta pårørende som har behov for koordinerte Tjester?" han brukte stikkord som; Kommunikasjon, Koordinering, Respekt, Fleksibilitet, Menneskeverd, Kjærlighet,, Mesteing, Verdier, Troverdighet.........