26. nov, 2014

Brannvern kurs i Team Tommy i kveld 26.11.14

Tommy og branningeniør Ken A. Vevelstad fra Kristiansandregionen Brann og Redning IKS - KBR

Kommentarer

27.11.2014 15:02

Anne Timland

Forebyggende brannvern og gode evakueringsplaner er viktig for sikkerheten og derved trygghet for bruker og ansatt ! da må det øves årlig og samarbeides !

27.11.2014 16:41

Marianne

Så sant, så sant Nå har vi lagt en god grobunn for veien videre. Viktig arbeid det også!