5. feb, 2015

Bredtvet Kompetansesenter 03.02.2015

Når jeg er på rehabiliterings opphold på Høyenhall Bo og Rehabilitering, får jeg gjennom logopeden komme til Bredtvet Kompetansesenter. . Statsped. Utrolig bra !!