13. mar, 2015

Fædrelandsvennen 12. mars 2015

 

Tommy fratatt treningstimene:

- Penger ut av vinduet å kutte treningen

Marianne Trydal Skeie søker om å få tilbake treningstimene hennes trafikkskadde sønn er fratatt.

  • Mor Marianne Trydal Skeie, assistent Ailin Victoria Johannessen og lillebror Kim Erik hjelper trafikkskadde Tommy Faag Skeie tilrette på treningsbenken. 

    FOTO: Torstein Øen

 
 

SØGNE: - Det er fordi jeg er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser reduksjonen i de daglige treningstimene vil ha for Tommy på sikt, sier Marianne Trydal Skeie.

Kommunen sparer 80 kroner dagen på å kutte treningstimene til Tommy Faag Skeie (34).

- Livslangt prosjekt

De mener rehabiliteringen ikke gir tilstrekkelig effekt, stikk i strid med anbefalingene til Sunnås sykehus, Høyenhall bo- og rehabiliteringssenter og 34-åringens lege.

 

 

Marianne Trydal Skeie gir seg ikke, og søker på ny om å få tilbake treningstimen kommunen tok fra sønnen Tommy Faag Skeie.

FOTO: Torstein Øen

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforbundet for trafikkskadde) reagerer på kommunens beslutning.

 

- Rehabilitering handler også om vedlikehold. Det er et livslangt prosjekt, påpeker Dahl-Hilstad.

Hun er ikke ukjent med at medlemmer får dårligere funksjonsnivå når de kommer tilbake til hjemkommunen, fordi de ikke får riktig og nødvendig hjelp.

- Det sier seg selv at hvis en kun ser på det økonomiske, faller det på sin egen urimelighet. Brukere med dårligere funksjonsnivå trenger mer bistand, påpeker hun.

- Ikke nok kunnskap

Hjerneskaden til Tommy Faag Skeie gjør at leddene blir deformert uten aktivitet. Fire operasjoner på Rikshospitalet har rettet opp feilstillingene, som nå er på vei tilbake på grunn av mangel på aktivitet.

- Det er jo penger rett ut av vinduet hvis feilstillingene kommer tilbake, sier Dahl-Hilstad.

- Er det for dårlig kunnskap i kommunene?

- Noen steder ser vi at de som tar beslutninger i slike saker ikke har nok kunnskap. Når de ikke følger anbefalingene fra spesialister og behandlingsinstitusjoner, kan de overprøve noen som har mer spesialkunnskap enn dem, fastslår hun.

Både kommunen og fylkesmannen har tidligere sagt nei til å gi Tommy Faag Skeie tilbake treningstimen han ble fratatt. Klagesaken er nå oversendt Helsetilsynet for endelig behandling.

Les også: