8. apr, 2015

Statens Helsetilsyn

Nå er klagesaken oversendt Statens Helsetilsyn. Spennende om de mener vi skal få tilbake timen med BPA, slik at vi kan få opprettholdt god kontinutet i rehabiliteringa.

Dette er så viktig og et godt grunnlag var lagt, helt til dette ble fjernet 01.08.2014 med en overlapping av to assistenter til å utføre god rehabilitering, mellom kl. 15.00 - 16.00 hver dag 👍

 

Med 19,33 timer assistanse i døgnet, er det ikke rom for å ha to assistenter samtidig, men med den 1 timen vi fikk etter anbefalinger etter Sunnaas Opphold i 2010, fikk vi til å gjøre en god rehabilitering. Dette håper jeg at vi kan få tilbake og fortsette der vi slapp.... og mere til!

Er så dumt når man må bruke så mye energi på at det kludres til i det gode opplegget vi hadde fått til og som alle burde ha lært og fått noe av!

Håper vi får dette tilbake!

2 mnd. behandlingstid hos Helsetilsynet og vi har ingen valg, enn å stå på! Heier på deg Tommy 🙃🙃