15. apr, 2015

15.04.15 Gir ikke opp i kampen om god rehabilitering!

Årets Navn i Søgne 2012

Vi venter og venter på svar på vår søknad til kommunen, om å få tilbake 1 time BPA med trening hver dag. Dette for å holde på den gode kontinuerlige rehabiliteringa Tommy er anbefalt og som vi satt i gang i 2010 etter opphold på Sunnaas Sykehus.
01.08.2014 forsvant den fra oss og en klagesak er videresendt til Helsetilsynet og nå har vi en ny søknad inne hos kommunen.
Denne timen vi har mistet, står det noe om i artikkelen, hvorfor Tommy ble årets navn 2012....med hundrevis av treningstimer lagt bak etter ulykka i 2001.
Nå når han er blitt så mye bedre...... forsvinner dette.................! Ikke behov?