5. des, 2014

Gi stemmer og spre dette

Årets navn 2014

Jeg jobber for at personer skal få retten over sitt eget liv.
Hjelp å stem på meg for å få fremme fokus på brukermedvirkning og brukerstyring- BPAJA for BRUKERSTYRING - BPA

Kommentarer

07.12.2014 11:32

Gerd Elin Berntsen

Enig