20. sep, 2016

I Skagen

Har nå hatt meg en ukes ferietur i Skagen igjen. Trives godt på denne tiden. I år har det vært sol hver dag :-)

21. jun, 2016

Bilde

Vi feirer firmaet med 10 års jubileum - etablert i 2006

3. mar, 2016

Jobb i Kulturenheten i Søgne Kommune

Fått meg økt jobb i mitt firma T.F. Skeie Transport. Har i dag startet med å henge opp plakater for Kulturenheten i Søgne Kommune. Nå skal aktiviteter i enheten vises frem og markedsføres på best mulig måte. En fantastisk dag med jobb, etter jobb :-) Tape og stifter er klar!

25. jan, 2016

Vi ANSATT faglig veileder 1. april 2016 i Teamet

 

Team Tommy søker

FAGLIG VEILEDER

Med master eller bachelorgrad innen helse og sosialfag, spesialpedagogikk, nevropsykologi eller annen relevant fagkompetanse.

Fagpersonen det søkes etter skal primært gi støtte og faglig veiledning til en trafikkskadd mann sine personlige assistenter, der det overordnede målet er å få til en bedre hverdag for både bruker og ansatte. Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra arbeid med personer med ervervede hjerneskader. Formell veilederkompetanse vil være en fordel, men ikke et absolutt krav.  

Brukeren er en 35 år gammel mann som i 2001 var utsatt for en trafikkulykke. Han ble alvorlig skadet i ulykken og er rullestolbruker. Han kommuniserer for det meste med Light-Writer.

Brukeren lever et aktivt liv i egen bolig og har bistand på døgnbasis av et dyktig team med personlige assistenter (Team Tommy). Han har ellers et godt organisert kommunalt hjelpeapparat rundt seg, forankret i individuell plan, med bl.a. koordinator, omsorgstjenester, fysioterapi, voksenopplæring, fritids tiltak og tilrettelagt arbeid. 

Bruker var til et vurderingsopphold ved Sunnaas sykehus sist gang i februar 2014. Blant flere andre tiltak ble det da anbefalt at man i assistentteamet knytter til seg en fagperson / veileder som kan bistå med å skape mer forutsigbarhet for bruker i dagliglivet. Veilederen skal bidra til økt kunnskap og forståelse om hvordan man best tilrettelegger tjenester for en person med kognitive utfordringer. En viktig oppgave for veilederen vil ellers være å legge til rette for rehabilitering og opplæring i h.h.t. individuell plan samt være en brobygger mellom de ulike innsatsområdene som helse, opplæring, arbeid og BPA.

Oppdraget er timebasert, der både timegodtgjøring og antall timer må avtales nærmere. Det samme gjelder hvor lang tidsperiode prosjektet skal gå over, noe som vil være avhengig av hvor vellykket arbeidet blir. Vedkommende som påtar seg oppdraget må i starten bruke litt tid på å bli kjent med brukeren og sette seg godt inn i hans og assistentteamets hverdag. 
Etter hvert regner vi med at det vil være tilstrekkelig med en månedlig veiledningsøkt på anslagsvis 2-3 timers varighet.

Statped (statlig pedagogisk tjeneste) støtter tiltaket og vil være en samarbeidspartner i arbeidet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder for Team Tommy på tlf. 950 72270. 

1. jan, 2016

God Livskvalitet; Bli sett, hørt og forstått

Vi går inn i det nye året med godt mot og et ønske om at alle skal få den hjelp de trenger. Vær gode mot hverandre :-)