Fotoalbum

"Historien  om Tommy" var under manges lepper under REHABILITERINGSKONFERANSEN 2008 i OSLO.
Innlegg i TM 10 - 2008 og lagt ut på Sunnaas sine sider om konferansen. Legger til noen private bilder her.